Uit De Tussenruimte – angst in de torens: fabel of werkelijkheid?

Uit De Tussenruimte – angst in de torens: fabel of werkelijkheid?

‘De samenleving dienen’ en ‘de minister (be)dienen’ – voor de rijksambtenaar zijn dat soms tegenstrijdige belangen. Dat, maakte De Tussenruimte op uit voorgesprekken, kan leiden tot stress, verkrampt beleid en angst. Angst in de torens. Maar twee topambtenaren vinden dat veel te grote woorden. Zij spreken liever van: ‘geïnstitutionaliseerde behoedzaamheid’.

U bent hier

Thema experts

Bas Mesters

Eduard van Holst Pellekaan

Bestuur en Governance

De maatschappelijke vraagstukken van onze tijd zijn zo complex en veelomvattend dat ze niet kunnen worden opgelost door overheidsingrijpen alleen, laat staan door één bestuurslaag. Het Huis van Thorbecke staat
De mode in de bestuurskunde, zo zegt ’t Hart, is alles door de lens van reputatie te bekijken.

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Bestuur en Governance niet.