Nederlanders worden - niet onterecht - beschouwd als meesters van de vierkante meter. Ruimte is een schaarstegoed in dit dichtbevolkte land. Toch benutten we de ruimte zo, dat we altijd bovenin de lijstjes eindigen van landen met grote welvaart, gelukkige inwoners en uitstekende infrastructuur. 

Maar, onze ruimte komt onder (nog) grotere druk te staan. Drie transities komen op ons af. De energietransitie, die het open landschap gaat gebruiken voor de productie van energie. De transitie naar kringlooplandbouw, die andere eisen stelt aan landgebruik, grondstoffengebruik en ruimtelijke kwaliteit. En de verstedelijking – steeds meer mensen, steeds dichter op elkaar, die streven naar een steeds hoger levenspeil.

Drie complexe veranderingsprocessen, die dwars door stad en land banjeren. Ze zijn niet los van elkaar te zien, maar zijn  – zo weten we – juist wezenlijk met elkaar verbonden. En ze zijn alleen – zo is onze ervaring – gezamenlijk tot een goed einde te brengen.
Zo blijven we bovenin die lijstjes staan.