Na het grote werkdrukdebat bij EMMA ging het debat volop door. Debby en Menno vatten de laatste ontwikkelingen samen.

Begroting, staken en oppotten

Op 6 en 7 december vond in de Tweede kamer de begrotingsbehandeling van het Ministerie van OCW plaats. Het debat resulteerde niet in de financiële tegemoetkoming waar veel leerkrachten wel op hadden gehoopt. De coalitie houdt vooralsnog voet bij stuk.

Dinsdag 12 december wordt er opnieuw gestaakt in het primair onderwijs. PO in Actie, die inmiddels als vakbond is begonnen, blijft volharden in de eis van 1,4 miljard euro extra. Tot op heden blijft de toezegging steken op ruim 700 miljoen euro. Een bedrag dat het kabinet bovendien niet in één keer zal uitkeren: “We gaan niet overhaast geld overmaken”, aldus Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66).

In de ochtend van de begrotingsbehandeling opende de Telegraaf dat scholen massaal geld oppotten. „Geld dat bestemd is voor onderwijs moet ook echt uitgegeven worden aan onderwijs”, aldus een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond. Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) wil dat de minister hardere afspraken maakt met scholen en bonden over waar het geld naartoe moet. De cao moet eerst worden versoberd voordat het Kabinet het beloofde geld vrijmaakt.

Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) wil dat de minister hardere afspraken maakt met scholen en bonden over waar het geld naartoe moet

Eind november publiceerde de Onderwijsinspectie haar Financiële staat van het onderwijs. Onder leraren was boosheid over het feit dat alle Nederlandse basisschoolbesturen samen in 2016 75 miljoen euro níet hadden uitgegeven. Toch zal het inzetten van reserves voor een salarisverhoging geen duurzame oplossing zijn. Dit zegt Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), aan het Parool. Het geld zou in een jaar op zijn. Bovendien blijft er dan niets over voor de inrichting van scholen of voor nieuwbouwplannen.

Werkdruk, lerarentekort en kwaliteit

Aan tafel bij EMMA benadrukten de deelnemers dat naast het lerarentekort ook de kwaliteit van de pabo van invloed is op de werkdruk. PO in Actie eist actie van de politiek: er moeten meer studenten zich aanmelden voor de pabo’s. Het ministerie wil de toestroom aanmoedigen door het collegegeld voor pabo-studenten te halveren.

Aleid Truijens heeft naar aanleiding van het debat en de actuele ontwikkelingen haar column aan het onderwerp gewijd. Volgens haar is het Finse model de oplossing om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Kijk je naar het Finse onderwijsmodel dan valt te begrijpen waarom werkdruk daar een minder groot probleem is.

Mischa van Denderen stelt in de Volkskrant dat de Finnen de lestijd hebben teruggebracht door het curriculum in te krimpen. Leerlingen doen vooral examen in PISA-gerelateerde vakken, waar veel lestijd aan opgaat. Voor andere vakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis, zijn er alleen schoolexamens. Dit zie je volgens Van Denderen terug in de prestaties van het vervolgonderwijs. Slechts 2 van de 9 universiteiten in Finland staan in de Times Top 200. Terwijl alle Nederlandse universiteiten in die top staan.

Onderwijsbehoefte kinderen

Jeroen van Ginneken, als basisschoolleraar tafelgast bij EMMA, schreef een blog over het debat. Zelf ervaart hij weinig werkdruk, maar herkent wel degelijk de problemen die werden benoemd. Ondanks de ruimte die hij van de schoolleiding krijgt om onderwijs op maat te geven, denkt Jeroen dat hij te weinig kan doen om in de onderwijsbehoefte van kinderen te voorzien. Gebrek aan tijd.

-----

EMMA houdt dit onderwerp nauwlettend in de gaten. Heeft u interesse in een vervolgbijeenkomst, laat het weten aan Menno via vantartwijk@emma.nl. Hij denkt graag met u mee.

-----

Gemaakt door

Menno van Tartwijk

Foto van Menno van Tartwijk. Menno is een witte man met kort donkerblond haar en blauwe ogen. Hij heeft een blauw overhemd aan en een donkere colbert.
communicatiestrateeg - PR & verbinder in hart en nieren

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.