Het gebeurt dat online – dikwijls seksueel getinte – (beeld)informatie wordt verspreid om iemand ‘te kijk’ te zetten ten overstaan van hun directe omgeving. Iemand wordt ‘exposed’. Deze praktijk heeft een enorme impact op het leven van slachtoffers en daders. Dit blijkt uit het onderzoek dat wij samen met ACV Research hebben uitgevoerd in opdracht van het onafhankelijke onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Het onderzoek belicht aan de hand van veel wetenschappelijke literatuur de achtergronden en verschijningsvormen van ‘exposen’. Maar het besteedt ook ruim aandacht aan de verhalen van mensen die lelijke littekens hebben opgelopen van online roddel en chantage.

Het gehele onderzoeksrapport "Ontmaskering" over seksueel exposen kun je downloaden. Zie ook het webinar over seksueel exposen dat op 2 februari georganiseerd werd, waarbij drie experts onder leiding van Charisa Chotoe in gesprek gingen over dit thema.

Het onderzoek gaat in op verschillende manieren waarop (seksueel) exposen geduid kan worden (sexting, wraakporno en seksafpersing). Het verkent hoe geslacht, etniciteit, culturele en sociaal-maatschappelijke aspecten een rol spelen bij dader- en slachtofferschap. Verder beschrijft het onderzoek de verregaande online en offline verwevenheid bij ‘exposen’ en hoe politie en justitie met exposen omgaan.  

Het accent ligt echter op hoe het bij ‘exposen’ in werkelijkheid toegaat. Op grond van de ervaringen, de lotgevallen die de meisjes en jongens, hun ouders, hulpverleners in diepte-interviews deelden, schetsen de onderzoekers een gedetailleerd praktijkbeeld van wat er gebeurt als iemand is exposed. Individuele verhalen die staan voor een breder beeld: aangrijpende verhalen van mensen die dikwijls al op jonge leeftijd ‘te kijk’ stonden en in het diepst van hun wezen werden geraakt.

Met de snelle ontwikkeling van online platforms, het online gedrag op die platforms en de online beleving en presentie van mensen, is het te verwachten dat seksueel ‘exposen’ – in de betekenis van grensoverschrijdend online seksueel gedrag – net als vrijwel alle ‘cyber enabled criminality’ – de komende jaren groter en complexer wordt. Daarom besluit het onderzoek met een beknopte uiteenzetting van de uitdagingen voor hulpverlening en politie.  

Gemaakt door
Foto van Hans Moors. Hans is een witte man met wit haar en blauwe ogen. Hij heeft een kort baardje en draagt een bril. Hij heeft een overhemd aan dat crèmekleurig is met een bloemenmotief.

Hans Moors

filosoof en historicus - scherp en encyclopedisch - partner EMMA
Zorg en Sociaal domein
Veiligheid en Criminaliteit