Wat moet je als Nederlandse leerling in het primair en voortgezet onderwijs nu kennen en kunnen? In een wereld die verandert, verandert het antwoord op die vragen mee. Daarom komt er een vernieuwd curriculum. Curriculum.nu roept leraren, schoolleiders en scholen op om hieraan mee te werken.

Begin 2018 starten meer dan 100 leraren en 20 schoolleiders in 9 ontwikkelteams voor de domeinen Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Bewegen & Sport en Kunst & Cultuur. Ben je als leraar, schoolleider of schoolteam geïnteresseerd om hieraan mee te doen? Na de zomervakantie kun je je aanmelden via Curriculum.nu. Hier vind je ook nadere informatie.   

Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, VO-Raad, PO-Raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Het is het vervolg op het visietraject Onderwijs2032

De negen ontwikkelteams komen in 2018 vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. Ze toetsen hun ideeën in de praktijk bij diverse scholen in het land. Onder leraren en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. De opbrengsten worden in 2019 besproken in de Tweede Kamer. Met de opbrengst kunnen dan de kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Gemaakt door

Menno van Tartwijk

Foto van Menno van Tartwijk. Menno is een witte man met kort donkerblond haar en blauwe ogen. Hij heeft een blauw overhemd aan en een donkere colbert.
communicatiestrateeg - PR & verbinder in hart en nieren

Anne Verschraagen

Foto van Anne Verschraagen. Anne is een witte vrouw met middellang golvend bruin haar en bruine ogen. Ze draagt een donkerblauwe colbert en een donkere blouse.
adviseur - participatie & samenwerking

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.