Wat moet je als Nederlandse leerling in het primair en voortgezet onderwijs nu kennen en kunnen? In een wereld die verandert, verandert het antwoord op die vragen mee. Daarom komt er een vernieuwd curriculum. Curriculum.nu roept leraren, schoolleiders en scholen op om hieraan mee te werken.

Begin 2018 starten meer dan 100 leraren en 20 schoolleiders in 9 ontwikkelteams voor de domeinen Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Bewegen & Sport en Kunst & Cultuur. Ben je als leraar, schoolleider of schoolteam geïnteresseerd om hieraan mee te doen? Na de zomervakantie kun je je aanmelden via Curriculum.nu. Hier vind je ook nadere informatie.   

Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, VO-Raad, PO-Raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Het is het vervolg op het visietraject Onderwijs2032

De negen ontwikkelteams komen in 2018 vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. Ze toetsen hun ideeën in de praktijk bij diverse scholen in het land. Onder leraren en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. De opbrengsten worden in 2019 besproken in de Tweede Kamer. Met de opbrengst kunnen dan de kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Geschreven door

Menno van Tartwijk

communicatiestrateeg - PR & verbinder in hart en nieren

Anne Verschraagen

adviseur - participatie & samenwerking

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.