'De warmtetransitie wordt alleen een succes als we een balans vinden tussen enerzijds de wensen, voorkeuren en keuzevrijheid van burgers, en anderzijds de kosteneffectiviteit. Er moet meer ruimte komen voor een stapsgewijze aanpak, waarin individuele huishoudens zelf het moment kunnen bepalen waarop zij bepaalde stappen zetten.'

Dat stelt Stedin in een zeer lezenswaardige discussiepaper over de warmte-transitie in de gebouwde omgeving. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat dingen die vaak als "bijzaken" worden weggezet (gedoe, rommel, mensen over de vloer, willen koken op gas, ruimtebeslag), voor bewoners vaak hoofdzaken zijn.

Download hier het discussiepaper.