De cijfers liegen er niet om. De komende 10 jaar krijgt het voortgezet onderwijs te maken met een forse daling van het aantal leerlingen van 12 procent. In sommige regio’s loopt het zelfs op tot 30 procent. Dat staat in de longread die EMMA in opdracht van OCW, de PO-Raad en de VO-raad heeft gemaakt.

Deze longread gaat uitgebreid in op de achtergronden van leerlingendaling en de gevolgen daarvan voor scholen en regio’s, inclusief cijfers en oorzaken.  Ook staan er praktijkverhalen in van het primair onderwijs, dat al veel langer met krimp heeft te maken. En vertellen accountmanagers van OCW welke hulp het ministerie schoolbesturen kan bieden. De talloze praktijkvoorbeelden laten zien wat er al gebeurt om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan: van samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven of het primair onderwijs tot aan het aanbieden van afstandsonderwijs. 

Tijd voor actie

OCW, de PO-Raad en de VO-raad willen met deze longread vooral benadrukken dat het tijd is voor actie. ‘De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt niet op bij het hek van de school, in de regio moet het gebeuren. Dat er scholen zijn die met de rug naar elkaar toestaan is niet langer aanvaardbaar en in strijd met de publieke opdracht die we met elkaar hebben’, aldus VO-voorzitter Paul Rosenmöller. Het is dan ook belangrijk dat schoolbesturen maatregelen treffen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan. Deze longread kan daarbij als informatie- en inspiratiebron dienen.  

Gemaakt door

Marguerite de Ruijter

gedegen projectleider - redacteur – romanschrijver

Jiske Naber

schrijven - persuasieve communicatie

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.