De maatschappelijke vraagstukken van onze tijd zijn zo complex en veelomvattend dat ze niet kunnen worden opgelost door overheidsingrijpen alleen, laat staan door één bestuurslaag. Het Huis van Thorbecke staat onder druk. Of het nu gaat om de energietransitie, de schuldenproblematiek of drugsdumping; een aanpak die dwars door bestuurslagen en maatschappelijke belangen heen snijdt is onvermijdelijk.

We moeten – met andere woorden – de opgave centraal stellen. Klinkt logisch, maar is lastig in de praktijk. Want hebben alle betrokkenen wel hetzelfde beeld van het vraagstuk? En wie zijn überhaupt de (maatschappelijke) partijen die betrokken dienen te worden? Inhoudelijk zijn er bovendien altijd contrasterende belangen: het is daarom zaak om een samenwerkingsvorm te ontwerpen die partijen in staat stelt om een gedeeld perspectief te ontwikkelen.

Het zijn vaak netelige processen. Maar als er goed en zorgvuldig uitvoering aan wordt gegeven kunnen perspectieven worden verbonden, leidt het proces zelf tot draagvlak en komen we tot oplossingen die nog uitvoerbaar zijn in de praktijk ook. EMMA’s experts werken hier al jaren aan. We smeden coalities die écht tot resultaat komen en trekken stroperige samenwerkingsverbanden vlot. Zo maken we in Nederland Polderland meters op de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.