E:M+MA zoekt: onderzoeksstagiaire voor onderzoek onder gedetineerden

E:M+MA zoekt: onderzoeksstagiaire voor onderzoek onder gedetineerden

EMMA en BTVO bereiden op dit moment een onderzoek voor onder gedetineerde plegers van High Impact Crimes. In dit onderzoek (in opdracht van het Ministerie van JenV) wordt nagegaan hoe het mediagebruik van deze groep eruitziet en of (en zo ja, op welke wijze) dit een rol speelt in hun delictgedrag. Binnen een aantal justitiële inrichtingen zal een vragenlijstonderzoek worden uitgezet onder 300 gedetineerden en zullen 40 aanvullende interviews worden afgenomen.

U bent hier