ANNE en EMMA gaan vanaf 1 januari 2024 samen onder de naam EMMA. Dat doen we met een kantoor in Den Haag én Zwolle.  

ANNE en EMMA gaan vanaf 1 januari 2024 samen onder de naam EMMA. Dat doen we met een kantoor in Den Haag én Zwolle.  

EMMA streeft naar een duurzame en inclusieve samenleving waarin elke stem wordt gehoord. En we geloven in de kracht van samenwerking. Daarom gaan we actief in gesprek met overheidsinstanties en burgers om bruggen te bouwen en om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.  

En hoe kunnen we dat beter doen, dan door de krachten van onze twee kantoren te bundelen? EMMA doet (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, geeft strategisch advies, organiseert participatieve en deliberatieve processen en maakt effectieve en inspirerende content.  
 
Op onze website maken we content over de opdrachten die we doen en delen we onze kennis over zes verschillende thema's: Bestuur en Democratie, Ruimte en Wonen, Klimaat en Energie, Gelijke kansen en Gelijkwaardigheid, Zorg en Sociaal domein en Veiligheid en Criminaliteit
 
Want: de samenleving vraagt om nieuwe verbindingen: tussen kennis en praktijk, overheid en burger – tussen mensen onderling.  

Op naar een nieuw jaar, vol mooie samenwerkingen!