Een jaar na #MeToo – “Nu zijn beleidsmakers aan zet”

Een jaar na #MeToo – “Nu zijn beleidsmakers aan zet”

In aanloop naar de Tussenruimte van 8 oktober spraken we alvast met de experts die met elkaar in debat zullen gaan. In deel 2: socioloog Ellen Donkers. Zij heeft zich tijdens haar studie verdiept in gendervraagstukken en schreef bij EMMA haar masterscriptie over #MeToo.

‘#MeToo benadrukte dat grenzen persoonlijk zijn en dus verschillen. Juist dóór deze persoonlijke verschillen worden grenzen vaak overschreden.’

U bent hier

Thema experts

Anna van Dijk

Zorg en Samenleven

De zorg is steeds meer een level playing field. Waarin het ‘automatische’ gezag van de arts afkalft. Veel zorgtaken bij de gemeente liggen. Zo ontstaat een Nederland van subtiele verschillen.
"Veruit de meeste tweets gingen over de definitie van #MeToo en over wat grensoverschrijdend gedrag is."

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Zorg en Samenleven niet.