De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten daaruit zijn nu te vinden in de Startersmonitor.

Inzichten over starters

Ruim 6.300 respondenten vulden afgelopen zomer de vragenlijst in. Uit de uitkomsten blijkt onder meer dat 8 op de 10 starters de huidige markt als ongunstig kwalificeert. Maar liefst 92 procent van de starters die nu bij hun ouders woont, woont liever op zichzelf. Starters geven zichzelf verder een slagingskans van slechts 35 procent. Ruim de helft van de starters is bovendien ontevreden over de huidige woonsituatie. Bijna de helft zoekt al langer dan een jaar naar een woning. 13 procent zelfs langer dan drie jaar.

Infographic

Het belang van de monitor

De Startersmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd. Met de gegevens die daarmee worden verzameld willen de initiatiefnemers nog beter inzicht krijgen in de situatie van starters op de woningmarkt. De uitkomsten moeten partijen aanzetten tot een betere herkenning van de problematiek en bijdragen aan een oplossing ervan.

Projectleider Floor Guldemond legt uit waarom de Startersmonitor van belang is: 'Ten eerste willen niet alleen de initiatiefnemers, maar ook EMMA met dit project dit onderwerp de komende jaren hoog op de agenda houden. De krapte op de woningmarkt is niet zomaar ontstaan en daarom denk ik ook niet dat de oplossing eendimensionaal en snel gevonden is. Er zijn verschillende oorzaken die de komende jaren aangepakt en verbeterd moeten worden. Hiervoor is (helaas) een lange adem nodig. Als projectleider van de Startersmonitor zet ik me er de komende jaren voor in dat deze alliantie blijft bestaan en dat we samen nog beter inzicht krijgen in de situatie van starters op de woningmarkt. Zo kunnen we hopelijk bijdragen aan de verbetering van de situatie van starters in Nederland.'

Een eigen stekkie kunnen vinden als je daaraan toe bent is enorm belangrijk

 

'Ik ben enorm trots dat wij als EMMA een bijdrage kunnen leveren aan zo’n belangrijk en urgent thema als de positie van starters op de woningmarkt', geeft Floor verder aan. 'Het zal niemand ontgaan zijn dat starters op de woningmarkt anno 2021 niet erg kansrijk zijn. Dat geldt voor zowel de huur- als de koopsector en dat is een slechte ontwikkeling; een eigen stekkie kunnen vinden als je daaraan toe bent is enorm belangrijk. Ik weet als geen ander hoe frustrerend het is als je wel een andere woning wil, maar dat het steeds niet lukt.'

Initiatiefnemers

De Startersmonitor is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Huurwoningen.nl, De Hypotheekshop, De Hypotheker, Huispedia, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nederlandse coöperatieve vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM), Pararius, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).

 

 

Gemaakt door

Floor Guldemond

Foto van Floor Guldemond. Floor is een witte vrouw, ze heeft donkerblond half lang haar en blauwe ogen. Ze draagt een linnen beige blouse.
communicatieadviseur - doorzetter – structuur