In de zomer van 1968 viel zuidelijk Flevoland droog. In het gebied verrees in de jaren 1970 de stad Almere. De afgelopen dertig jaar maakte Almere een ingrijpend proces van verstedelijking en bevolkingsgroei door. Voorlopig komt daar geen einde aan. In 2030 is de stad waarschijnlijk tweemaal zo groot als nu. Dit brengt een hoop uitdagingen met zich mee op het vlak van veiligheid en criminaliteit. In mijn boek "Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-2030" blik ik terug op de criminele geschiedenis van de stad en verken ik het toekomstige criminaliteitsbeeld.

Almere wacht een stormachtige ontwikkeling. Naar verwachting wonen er 350.000 mensen in Almere in 2030. Qua inwonertal, bebouwd oppervlakte, infrastructuur, aantal woningen, diversiteit van stedelijke voorzieningen en economische bedrijvigheid is Almere in de toekomst een van de grootste steden in Nederland. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de omvang en aard van de criminaliteit.

'Deze ontwikkelingen hebben invloed op de omvang en aard van de criminaliteit'

Adequate en tijdige inzet op het organiseren van veiligheid zijn noodzakelijk: een forse opgave voor de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en hun samenwerkingspartners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit boek brengt enerzijds de ontwikkeling van het criminaliteitsbeeld sinds 1984 in kaart. Het beschrijft de criminele geschiedenis van wijken, stadsdelen en de stad in samenhang met stedelijke ontwikkelingen en het gevoerde veiligheidsbeleid.

Anderzijds biedt het boek op basis van empirisch onderbouwde analyses inzicht in de kenmerken van de toekomstige ontwikkelingen. Het verkent het criminaliteitsbeeld tot 2030 en werpt licht op de organisatorische en beleidsmatige opgaven waarmee de gemeente Almere aan de slag moet om het huidige, hoge veiligheidsniveau in de stad te kunnen handhaven.

'De combinatie van retrospectieve en prospectieve criminografie en beleidsanalyse maakt dit boek uniek'

De combinatie van retrospectieve en prospectieve criminografie en beleidsanalyse maakt dit boek uniek. Het levert dan ook niet alleen een substantiële en actuele bijdrage aan de kennis over criminaliteit en veiligheid in een bijzondere Nederlandse stad, maar belicht bovendien de specifieke kenmerken van criminaliteit en veiligheidsbeleid in "tekentafelsteden" die wereldwijd volop in ontwikkeling zijn.

Dit boek lag aan de basis van het "Actieprogramma Veiligheid 2010-2014" van de gemeente Almere. Medio 2014 schreef ik een essay, waarin ik terugkeek op de ontwikkelingen sinds 2009 en opnieuw vooruitkeek naar de toekomst van criminaliteit en veiligheid in Almere. Wat was er anders gelopen en wat bleek immer nog actueel? Dit essay is gebruikt als onderligger voor het huidige "Actieplan Veiligheid 2015-2018".

Het boek is hier te downloaden.

Kijk voor meer informatie op btvo.nl

Gemaakt door

Hans Moors

linkedin
Foto van Hans Moors. Hans is een witte man met wit haar en blauwe ogen. Hij heeft een kort baardje en draagt een bril. Hij heeft een overhemd aan dat crèmekleurig is met een bloemenmotief.
filosoof en historicus - scherp en encyclopedisch - partner EMMA