Ouderen in één complex met baby's, peuters en kleuters. In Japan zijn er al tientallen van deze zogenoemde kinder-bejaardenhuizen. Een creatieve maatregel om de vereenzaming onder ouderen in dit meest vergrijsde land ter wereld tegen te gaan. Ik schreef er een verhaal over voor de De Nieuwe Praktijk (VWS).

Sinds 1976 zijn er al verschillende kinder-bejaardenhuizen geopend. Zoals in de zuidelijke stad Ukiha. Daar delen 22 ouderen van boven de 75 jaar een complex met 170 baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar. Ze komen elkaar dagelijks op de gezamenlijke buitenruimte tegen. Door deze combinatie leren de kleintjes van en over ouderen, blijven de ouderen actief en zijn ze minder eenzaam.

De twee groepen mixen hun dagelijkse activiteiten met elkaar. Het effect op de ouderen is groot: alzheimerpatiënten leven op van het contact en hebben een beter dag- en nachtritme. En ouderen praten over het algemeen nu meer over de kinderen dan over hun eigen kwaaltjes.

Mogelijkheden voor Nederland

Specialist Ouderengeneeskunde Ada Klijs (GGZ) vindt het Japanse initiatief sympathiek en ziet mogelijkheden voor Nederland. Klijs behandelt mensen met dementie die nog thuis wonen. ‘In andere culturen hebben ouderen van oudsher een veel prominentere plek in de maatschappij en wordt hun ervaring op waarde geschat. Hier wordt de vergrijzing vooral met stijgende zorgkosten gebracht, terwijl ouderen nog zo veel meer te bieden hebben.

Ik denk daarom dat dit Japanse initiatief voor iedereen verrijkend is en de afstand tussen jong en oud kan overbruggen. Ouderen voelen zich zo weer nuttig en krijgen de kans meer betekenisvolle relaties op te bouwen. Jongeren leren van de verhalen van vroeger en de kennis en ervaring van ouderen. Datzelfde geldt voor huidige Nederlandse initiatieven waar studenten en ouderen in één gebouw ondergebracht worden en studenten klusjes voor ouderen doen.’

Passend aanbod ontbreekt

Volgens Klijs is er veel eenzaamheid onder de groep ouderen, vooral onder ouderen die geen hechte familieband of sociaal netwerk hebben. ‘Sommigen van hen gaan naar de activiteiten in hun seniorenflat, maar vinden ook daar niet altijd een voor hen passend aanbod’, vertelt ze uit ervaring. ‘Iemand die bijvoorbeeld vroeger bingo nooit leuk heeft gevonden, vindt een gezamenlijke bingo-middag echt geen leuk uitje. Die haal je daarmee niet uit het sociale element. Met dit Japanse initiatief kun je een bredere doelgroep aanspreken.’

Ouderen in één complex met baby’s, peuters en kleuters. In Japan werkt het tegen eenzaamheid.

Van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober vindt de Week tegen Eenzaamheid plaats. Met workshops, een Nationaal Congres en allerlei activiteiten. EMMA doet weer mee. Met een inspirerende wandeling, een verenigende lunch en een expertmeeting met en voor de mensen in het veld. KomErbij en kijk hier voor meer informatie.

Geschreven door

Marguerite de Ruijter

gedegen projectleider - redacteur – romanschrijver

Inspiratie over Zorg en Samenleven?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.