De verzorgingsstaat is een immense uitvinding, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Nederland. Deze verzorgingsstaat wordt nu grootscheeps hervormd tot een participatiesamenleving. Gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars komen in nieuwe onderlinge verhoudingen te staan. Een ingrijpende hervorming, die zich tamelijk stilzwijgend voltrekt. Want zoals altijd gaat het geschreeuw over geld. 

Wat leveren de decentralisaties op voor de burger? Daar gaat het per slot van rekening om. Wat moeten gemeenten doen én laten om een lokaal sociaal stelsel tot wasdom te laten komen? Kunnen gemeenten het echt beter maken voor de burger? En hoe krijgen burgers hier vertrouwen in?

'Maak geen protocollen, maar ethische afwegingen! Kies, en stel niet uit!'

Twee experts van EMMA gingen samen met Nicole Teeuwen op zoek naar antwoorden. En beschreven hun zoektocht in het boek "Blijven we een fatsoenlijk land?". Een boek zonder checklist of recepten, maar met handvatten voor iedereen die de stelselwijziging moet gaan opvangen. Zoals professionals van gemeenten, aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Een tipje van de sluier: Maak geen protocollen, maar ethische afwegingen! Kies, en stel niet uit!

Bestel het boek hier.

Gemaakt door
Foto van Hans Moors. Hans is een witte man met wit haar en blauwe ogen. Hij heeft een kort baardje en draagt een bril. Hij heeft een overhemd aan dat crèmekleurig is met een bloemenmotief.

Hans Moors

filosoof en historicus - scherp en encyclopedisch - partner EMMA
Zorg en Sociaal domein
Veiligheid en Criminaliteit
Foto van Mary van den Wijngaart. Mary is een witte vrouw met halflang donkerblond haar en bruine ogen. Door de afsnijding van de foto is haar outfit niet zichtbaar.

Mary van den Wijngaart

gezondheidswetenschapper – praktijkgerichte onderzoeker
Zorg en Sociaal domein