Jasper gaat in de tweede aflevering van de reeks over verandering in gesprek met Thijs van Mierlo. Thijs is directeur van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Zij zijn de afgelopen 30 jaar actief in wijken en buurten.

Het gesprek gaat over hoe je mensen bij maatschappelijke veranderingen kunt betrekken. Wat werkt wel en wat niet? Hoe raak je in gesprek met verschillende doelgroepen? Over participatie, de RES en een effectieve manier van Wijkuitvoeringsplannen.