100 jaar vrouwenkiesrecht: een korte terugblik

100 jaar vrouwenkiesrecht: een korte terugblik

Het gaat al eeuwen over hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar moeten verhouden. Zo bezien is aan #MeToo een lange geschiedenis voorafgegaan. Sinds François Poullain de la Barre in 1673 in een scherp boekje schreef dat 'de geest geen geslacht heeft' (“l’esprit n’a point de sexe”), is het onderwerp eigenlijk niet meer van de filosofische en politieke agenda af geweest.

U bent hier

Thema experts

Hans Moors

Zorg en Samenleven

De zorg is steeds meer een level playing field. Waarin het ‘automatische’ gezag van de arts afkalft. Veel zorgtaken bij de gemeente liggen. Zo ontstaat een Nederland van subtiele verschillen.
'Anders is dat "het zelf" op de voorgrond treedt. En zich moreel superieur begint te gedragen.'

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Zorg en Samenleven niet.