Voor jongeren is de grens tussen wat online wel en niet mag vaak onduidelijk. Dit zorgt ervoor dat vormen van online criminaliteit, zoals internetoplichting en het oproepen tot rellen, toenemen. Regelmatig hebben jongeren niet eens door dat dit een vorm van criminaliteit is. Hoe kan je als jongerenwerker of wijkagent jongeren helpen en signaleren bij wie het fout gaat?

Een politieagent bekijkt een telefoon.

Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) en EMMA hebben dit onderzocht. Op dinsdag17 mei, van 16.00 tot 17.00, gaan onderzoekers, politiemedewerkers en jongerenwerkers met elkaar in gesprek over de resultaten van dit onderzoek.

Vragen die aan bod komen:

  • Welke vormen van online kwetsbaarheid en criminaliteit onder jongeren zijn het meest urgent?
  • Hoe zijn online en offline criminaliteit verbonden in de wijk?
  • Welke kennis en vaardigheden vraagt dit van wijkagenten en jongerenwerkers?
  • Met welke dilemma’s krijgen zij te maken, bijv. wat betreft informatiedeling?
  • Welke samenwerking is er tussen jongerenwerkers en politie?
  • Hoe nu verder: wat is er nodig in onderzoek, beleid en praktijk?

Met Juul Gooren (onderzoeker GUTs), Redouan el Khayari (jongerenwerker), Marcel van Spreeuwel en Daphne Wansink (beiden operationeel specialist bij de politie). De gespreksleiding wordt verzorgd door Hans Moors (partner bij EMMA).     

Het webinar wordt op 17 mei uitgezonden via deze livestreamlink.