De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Vanaf vorig jaar moet het Rijk zorgen dat Nederland minimaal 25 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Dat gaat dit jaar bij lange na niet lukken. ‘Er zal naar schatting 8 megaton meer dan de toegestane 166 megaton aan broeikasgassen worden uitgestoten’, aldus Marjan Minnesma, directeur van stichting Urgenda. De vrouw die met haar klimaatoverwinning op de Nederlandse staat in 2015 een wereldprimeur had, wil in gesprek met premier Mark Rutte. Ze wil weten hoe het kabinet die 8 Megaton te veel CO2-emissie gaat reduceren, en wanneer echt een klimaatbeleid met visie komt.

Met ruim 800 energie- en, wooncoöperaties, gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties en wetenschappelijke instellingen leverde ze in 2018 een 54-puntenplan aan met voldoende oplossingen. Dat de emissiedoelen nu nog niet worden gehaald, steekt haar. ‘Het moment waarop we een dwangsom gaan eisen bij de rechter komt naderbij.’

Bas Mesters in gesprek met Minnesma over de ongeloofwaardigheid van Nederland op het gebied van klimaatbeleid, en over wat een nieuwe regering nu snel zou moeten doen, in de twaalfde aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid.

Waar en wanneer? Vrijdag 4 juni van 16.30 tot 17.45 uur. Het gesprek wordt live gestreamd. Wie digitaal meedoet heeft de kans vragen te stellen. De link volgt. 

Waarover? We praten met Minnesma over haar oproep tot actie aan het kabinet en haar voorstellen tot broeikasgassenreductie die zij op zaterdag 8 mei in de Volkskrant uit de doeken deed. 

Met Wie?

  • Dr. Marjan Minnesma - opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof - ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar tot een van de boegbeelden van het streven naar een energietransitie in Nederland. Voor haar overstap naar Urgenda werkte ze onder meer bij Greenpeace, Novem en het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. In mei publiceerde ze samen met oud-politicus Jan Terlouw Bezorgde Brieven. Over de wereld van onze kinderen. Een boek waarin de twee samen reflecteren op de manieren waarop de klimaat- en milieuproblemen kunnen worden aangepakt.

Wil jij erbij zijn? Meld je aan!

Heb je problemen met aanmelden of een andere vraag? Klik dan hier, dan helpen we je graag verder.