Mens-zijn in een ontzielde systeemwereld #3

heb lief

Mensen willen het goede, maar zien steeds minder hoe. Op hun werk zitten ze vast in een ontzield systeem, zo stellen we in de titel van deze serie. Maar wat betekent dat? Ziel? bezieling of ontzieling? En wat heeft dat met Mens-zijn te maken?

In de aanloop naar de Kerst doet de Tussenruimte een poging er iets van te begrijpen.

We doen dat samen met mensen die er voor hebben doorgeleerd en die dagelijks met andere mensen over hun mens-zijn praten. Een wijkpredikant en een voormalig pastoraal werker in de gevangenis. Volgens een van hen komt het woord ziel van het Hebreeuwse woord ‘nephesh’ wat ‘richting’ betekent. Een ontzield systeem zou volgens die interpretatie een richtingloos systeem zijn. Hoe komen we weer tot richting, tot bezieling tot een gezamenlijk doel in onze samenwerking?

Waar en wanneer? Maandag 19 december van 16.30 tot 17.45 uur aan de Wijnhaven 88 in Den Haag bij EMMA. Het gesprek wordt ook gestreamd. Zowel voor live deelname als de stream kunt u zich hieronder aanmelden. 

Waarover? Wat is een bezielde organisatie? Waarom is er zoveel ontzieling? Hoe kan meer ziel/richting bijdragen aan meer welzijn en beter functioneren van samenleving en overheid?

Met Wie?

  • Ds. Jan Eerbeek heeft gewerkt als hoofdpredikant bij de Justitiële dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar 60 geestelijk verzorgers de gedetineerden begeleiden. Hij is oprichter van Exodus Nederland een grote landelijke organisatie die opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden. Sinds zijn pensioen begeleidt hij projecten voor mensen die sociaal kwetsbaar in het leven staan. Zijn laatste publicatie is Mensenland als horizon.
  • Wietske Verkuyl, Predikant in de Haagse wijk Loosduinen. Verkuyl is actief op de grens van kerk en samenleving en in godsdienstig ontmoetingsonderwijs op openbare basisscholen. Ze werkt samen met mensen die hun wortels hebben in verschillende culturen.
  • Bas Mesters, gespreksleider, journalist en schrijver van het boek Het herstel van Nederland. Mesters is mede-initiator/coördinator van de Tussenruimte.

janwietske

Wil jij erbij zijn? Meld je aan!

Heb je problemen met aanmelden of een andere vraag? Klik dan hier, dan helpen we je graag verder.