De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Op de dag dat hij de nieuwe geschiedeniscanon presenteert aan Nederland komt historicus James Kennedy naar De Tussenruimte. Journalist Bas Mesters interviewt deze decaan van het University College Utrecht, die van de minister van onderwijs de opdracht kreeg om de samenstelling van de nieuwe canon in goede banen te leiden.

Hoe kwam de canon tot stand? Welke gebeurtenissen zitten in de nieuwe canon? Wat viel af? Waarom? Waar heeft de commissie haar keuzes op gebaseerd? Komt er meer aandacht voor ‘zwarte bladzijden’ uit de Nederlandse geschiedenis? En past het beeld van een gemeenschappelijke geschiedenis überhaupt nog wel in deze tijden van polarisatie?

Op advies van de Onderwijsraad werd in 2006 de Nederlandse geschiedeniscanon ingevoerd als inspirerend fundament voor geschiedenislessen op de basisschool en middelbare school. Verbazingwekkend genoeg is de canon sindsdien buiten het politieke slagveld gebleven. Totdat minister Van Engelshoven vroeg om een ‘herijking’ van de canon en de emoties alsnog hoog opliepen. Er moest meer aandacht komen voor de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis, zoals misdaden in Nederlands-Indië en de Nederlandse rol in de slavernij.

Kennedy staat in het middelpunt van het slagveld waarop onderwijs, geschiedkunde, politiek en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Geen van deze belanghebbenden mag de nieuwe canon bepalen, maar allemaal zullen ze steigeren als ze het ermee oneens zijn. Hoe gebruikte Kennedy hun expertise, zonder aan de druk te bezwijken?

Moet er meer aandacht zijn voor ‘zwarte bladzijden’ uit de Nederlandse geschiedenis, voor een eerlijker beeld? Is een Nederlands canon niet überhaupt te Eurocentrisch, zoals The Black Archives bijvoorbeeld stelt? Of is er juist niets mis met een beetje ‘Hollandse trots’ om onze Nederlandse identiteit een boost te geven? En in hoeverre wordt de canon überhaupt gebruikt in het onderwijs?

Misschien helpt het om het eens uit de praktijk te horen. Namelijk, van Lucelle Deneer, docente Maatschappijleer en Leraar van het Jaar 2019. In haar klas zorgt ze ervoor dat moeilijke onderwerpen zoals het slavernijverleden bespreekbaar worden. Zonder dat ze haar leerlingen dwingt om een bepaald standpunt in te nemen, maar door ook niet te doen alsof zij er zelf geen mening over heeft. In De Tussenruimte vragen we Lucelle te reflecteren op de herziene canon en wat ze ermee kan in haar klas.

Waar en wanneer? 22 juni van 17.00 tot 18.00 uur – Online via Zoom. Vanaf 16.45 uur heeft u toegang tot de bijeenkomst via deze webinar-link: https://us02web.zoom.us/j/84385247205  

Waarover? Een lezing en debat over het nut en de risico’s van een historische canon, over politieke inmenging in onderwijs en over het belang van een inclusieve geschiedenis.

Met wie? Prof. dr. James Kennedy, docente Maatschappijleer Lucelle Deneer en journalist Bas Mesters.

Wil jij erbij zijn? Meld je aan!

Heb je problemen met aanmelden of een andere vraag? Klik dan hier, dan helpen we je graag verder.

Houd me op de hoogte van De Tussenruimte debatten en lezingen
Houd me op de hoogte over dit onderwerp (Onderwijs en Ontwikkelen)