Er is geen overheidsorganisatie die het niet doet: het betrekken van stakeholders bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Burgerparticipatie, overheidsparticipatie of netwerken, zijn veel gebruikte termen. Als echte polderaars gaan we samen ‘aan de participatie’. En dat zal de komende jaren niet minder worden met bijvoorbeeld de energietransitie.

Daarom hoog tijd om eens stil te staan bij participatie: wat kunnen we leren van de ervaring tot nu toe? Hoe doen anderen het, bijvoorbeeld in Denemarken en Zuid-Afrika? Het Interbestuurlijk Programma (IBP) organiseert op 21 november een bijeenkomst die ingaat op deze vragen. Het IBP is een initiatief van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk om samen meer te bereiken op grote maatschappelijke opgaven.

Sprekers

Vinitha Siebers (VU) deed er promotieonderzoek naar op lokaal niveau. ‘Het gaat vooral over een goed ontwerp van participatie, leiderschap en een gedeeld beeld’, stelt Vinitha. Hoe het precies zit, licht ze graag toe. René Schellekens van RVO weet hoe de gemeenten bezig zijn met participatie in de pilots voor aardgasvrije wijken. Welke aanpak kiest men? Wat zegt dat bijvoorbeeld over de cultuur van de organisatie? Genoeg ingrediënten voor een interessant gesprek met elkaar. Kom je ook?

Aanmelden

Aanmelden doe je via de website Overheidvannu.nl. Om 15.45 uur is de inloop en om 16.00 uur starten we. Vanaf circa 17.00 uur staat er een drankje klaar. Het IBP-Café is bij EMMA, Wijnhaven 88 in Den Haag, op loopafstand van Den Haag Centraal.