De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Wappies of corona-complotdenkers zijn volgens psychiater Cobie Groenendijk niet het probleem. Ze zijn het symptoom. Het echte probleem is dat Nederland ziek is. We zijn volgens Groenendijk  een ‘onthechte en onveilige’ samenleving aan het worden, waarin relaties verroesten. ‘De bewieroking van perfectie en van individueel succes leidt tot een ratrace. Er is meer en meer stress en ook angst om te falen. Die vrees om te verliezen of ‘omlaag te vallen’ voedt het wantrouwen. En dat wantrouwen leidt weer tot aanzwellend complotdenken richting elkaar en richting de overheid.’ Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Twee heilige huisjes moeten daarom per direct om, stelt de Amsterdamse psychiater. Allereerst de idee dat psychisch lijden een individuele verantwoordelijkheid is. Dat iedereen die geen succes heeft daar zelf schuldig aan is. En daarnaast de gedachte dat de vercommercialisering van de zorg en het streven naar kostenbesparing en winst de samenleving baat. Bas Mesters in gesprek met Cobie Groenendijk over hoe het anders zou kunnen, in de tiende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid.

Waar en wanneer? Woensdag 12 mei van 16.30 tot 17.45 uur. Het gesprek wordt live gestreamd. Wie digitaal meedoet heeft de kans vragen te stellen. U kunt kijken via deze link: https://youtu.be/uyjYO43YkL4

Waarover? We praten met Cobie Groenendijk verder over haar ideeën voor een minder commerciële zorgverlening en een veiligere en meer wederkerige samenleving die zij op zaterdag 17 april in de Volkskrant uit de doeken deed.  

Cobie Groenendijk

Met Wie?

  • Coby Groenendijk is psychiater, psychoanalytisch therapeut, leertherapeut en supervisor psychotherapie
    in Amsterdam. Ze werkte de afgelopen twintig jaar in gesloten jeugdzorginstellingen, jeugdgevangenissen en in de tweedelijnsjeugdzorg. Door de privacy-schendingen en de productiedwang die de zorginstellingen en -verzekeraars haar oplegden, nam ze ontslag en switchte ze van de jeugdzorg naar de volwassenenzorg, wat heel veel collega’s deden. Ze werd politiek actief bij de SP en zet zich sindsdien in tegen het winstbejag in de zorg en voor een algemeen zorgfonds: één verzekering die voor iedereen hetzelfde is, zonder eigen risico, en financiering van de zorg via de belasting. In 2019 was ze bijna in de Eerste Kamer gekomen. Maar de tegenvallende resultaten van de SP bij de provinciale verkiezingen verhinderden dat vooralsnog.

Wil jij erbij zijn? Meld je aan!

Heb je problemen met aanmelden of een andere vraag? Klik dan hier, dan helpen we je graag verder.

Houd me op de hoogte van De Tussenruimte debatten en lezingen
Houd me op de hoogte over dit onderwerp (Zorg en Samenleven)