De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

De druk in politiek Den Haag neemt met de dag toe. Crisis rolt over crisis. De klachten over een overheid die niet zou zijn opgewassen tegen de uitdagingen van deze tijd groeien. Hoe houd je als rijksambtenaar stand in dit krachtenveld? Hoe voorkom je dat je na de Toeslagenaffaire, de Groningse gasdeceptie, en de vluchtelingenopvangcrisis telkens opnieuw achter de feiten moet aan hollen. Hoe kun je waarheid spreken in een organisatie die onder vuur ligt? Rijksambtenaar Erik Pool laat in zijn boek Macht en Moed. Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken zien dat de moderne mens is verleerd om te spreken over waarden en deugden. En dat dit ook is wat in toenemende mate ontbreekt in het openbaar bestuur. Hoe dat weer aan te leren? Hoe meer mens te zijn in een steeds meer ontzield systeem?

Waar en wanneer? 

Maandag 17 oktober van 16.30 tot 17.45 uur aan de Wijnhaven 88 in Den Haag bij EMMA. Het gesprek wordt ook gestreamd. Zowel voor live deelname als de stream kunt u zich hieronder aanmelden. 

Waarover?

Wat hebben ambtenaren bij de rijksoverheid nodig om hun mens-zijn meer in te zetten als ze zien dat iets helemaal fout gaat? En wat kunnen ze zelf anders doen om de menselijke maat in het oog te houden?

Met Wie?

  • Erik Pool is programmadirecteur Dialoog en Ethiek voor de hele rijksoverheid en schrijver van het boek Macht en Moed. Ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken. Pool werkt met een team aan een dialoogprogramma binnen de rijksoverheid dat het ethisch bewustzijn van ambtenaren probeert te versterken. Hij heeft die opdracht mede naar aanleiding van de Toeslagenaffaire gekregen.
  • Bas Mesters, gespreksleider, journalist en schrijver van het boek Het herstel van Nederland. Mesters is mede-initiator/coördinator van de Tussenruimte.