Sinds tien jaar ontpoppen ze overal: wijkcoöperaties, dorpscollectieven - burgers die de handen ineen slaan om voor elkaar en hun omgeving te zorgen. Ze proberen de gaten op te vullen die markt en overheid laten vallen. Soms kleinschalig, bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Soms ambitieus en uit nood om de mantelzorg voor ouderen en wegvallende voorzieningen te organiseren. Wat zeggen deze collectieven ons? Zijn het scholen voor democratie, is het liefdadigheid, of pure politieke actie? Op 30 juni organiseert De Tussenruimte een gesprek over de opkomst van buurt- en wijkcollectieven.

Wijkcoöperatie Afrikaanderwijk

Waar en wanneer? Donderdag 30 juni van 15.00 u. tot 16.15 u. Aan de Wijnhaven 88 in Den Haag. Er is in de zaal plek voor twintig personen. Meld je hieronder snel aan voor een stoel, of voor digitale deelname. Het gesprek wordt live gestreamd en je kunt ook vragen stellen via de chat. Link: https://www.youtube.com/watch?v=4xqsqNdMqHg

Waarover? Steeds meer bewoners worden actief in hun eigen wijk: ze helpen ouderen, jongeren, verstandelijk gehandicapten. Ze doen boodschappen, bezoeken eenzame mensen, ontmoeten elkaar in wijkhuiskamers, organiseren culturele activiteiten, koken voor elkaar of houden de wijk schoon. In deze aflevering van De Tussenruimte praten we met enkele initiatiefnemers: Waarom zijn ze zelf actief geworden in hun buurt, wijk of dorp. Wat brengt het hen? Waar stuiten ze op? Ontstaat er een nieuwe maatschappelijke zuil, nu er al meer dan 1500 bewonerscollectieven zijn?

Deze meet up volgt op de derde aflevering in de serie De collectieve revolutie die journalist Bas Mesters schrijft voor de Groene Amsterdammer.

Met wie?

  • Anja van der Aa, medeoprichter van de Utrechtse Stadscoöperatie SAMEN030 en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar in de wijk Utrecht Oost. Ze organiseert de Nationale Dialoog Gemeenschapskracht. Haar intrinsieke motivatie is gebaseerd op ruim 35 jaar ervaring als mantelzorger, waarvan de laatste tien jaar, sinds de decentralisaties, intensief.
  • Annet van Otterloo, algemeen coördinator van de Afrikaanderwijk coöperatie in Rotterdam. Ze verbindt op allerlei plekken kunst, cultuur en bewoners en werkt zo met de buurt aan gebiedsontwikkeling. Ze wil dat welzijnsinvesteringen zo veel mogelijk voor en door de wijk worden uitgevoerd.
  • Nathan Rozema, sociaal geograaf en oprichter van Labyrinth Onderzoek & Advies, een onderzoeksbureau in Utrecht. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is hij de aanjager van de wijkcoöperatie het Krachtstation, dat initiatieven ontplooit ter bevordering van de wijkeconomie en inspraak en deelname van de bewoners.
  • Jan Snijders, met mede-initiatiefnemer van de coöperatie Austerlitz Zorgt, de woonstichting NuVoorStraks en van Ouwekamp, ons eetcafé. Allemaal bewonersinitiatieven gericht op het zo lang en plezierig mogelijk wonen en leven in Austerlitz in je eigen sociale netwerk met voorzieningen nabij en zoveel mogelijk door het dorp zelf geregeld. Verder is hij mede-initiatiefnemer van het landelijke netwerk Nederland Zorgt voor Elkaar. Hij gelooft sterk in de zelfredzaamheid van op nabuurschap gebaseerde burgerinitiatieven en ziet deze ook als een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de huidige en toekomstige personeelsproblemen in zorg en welzijn.
  • Bas Mesters, gespreksleider, journalist en schrijver van het boek Het herstel van Nederland (Balans). In de Groene Amsterdammer schrijft hij de serie De collectieve revolutie  die de directe aanleiding is voor deze meet up. Mesters is mede-initiator/coördinator van de Tussenruimte.