De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Minister van Staat Herman Tjeenk Willink in gesprek met journalist Bas Mesters. Over ondermijning van de democratische rechtsorde door de overheid zelf.

Jarenlang bekleedde Herman Tjeenk Willink topfuncties in het openbaar bestuur: hij was regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst, voorzitter van de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State en meermalen informateur. In al die functies waarschuwde hij regelmatig tegen de intrede van managers en een bedrijfsmatige cultuur in het openbaar bestuur. Maar tegenhouden kon hij het niet. In reactie kreeg hij nog al eens te horen: ‘Scherpe denker, maar zijn ideeën zijn zo abstract.’

‘Hoe machtig je positie ook lijkt van buitenaf’, zo zegt hij nu, ‘je blijft in Nederland altijd een radertje in een systeem.’ Alleen kan niemand iets veranderen als er te weinig medestanders zijn en de tijd er niet rijp voor is.

Maar tijden veranderen en wellicht is onze tijd rijp voor iets nieuws.

Dit jaar schreef Tjeenk Willink zijn ideeën nog eens op in het boekje ‘Groter denken. Kleiner doen.’ En ineens treft hij instemming alom, ook in Den Haag. De overheid, zo wordt erkend, is te ver doorgeschoten in bedrijfsmatig werken en privatiseren van publieke diensten. Zij ondermijnt, aldus Tjeenk Willink, door haar eigen opereren de democratische rechtsorde.  Te veel mensen hebben het gevoel niet meer gehoord te worden.

Als voormalig vicevoorzitter van de Raad van State kent hij als geen ander de eigen dynamiek van het openbaar bestuur. Hij zag hoe  de  inspraak uit de jaren zestig en zeventig van actiemiddel tot legitimatie van het bestuur zelf werd. In de vijfde aflevering van de debatserie Nieuwe Democratie analyseert hij wat de oorzaken zijn van de ondermijning van de democratische rechtsorde en in hoeverre de overal ontspruitende nieuwe burgerinitiatieven een tegenwicht kunnen bieden of juist aan de ondermijning bijdragen.

Hij zal daarbij in het bijzonder ingaan op de keuzes waarvoor politici staan in een tijd van populisme. En de vraag welke rol bestuurders en ambtenaren daarbij horen te spelen. Ook voor consultants die steeds vaker worden ingevlogen heeft Tjeenk Willink enkele vragen:  Weten ze wel binnen welk normatief kader ze hun opdracht vervullen?

Een inleiding op een debat over ondermijning van de democratische rechtsorde door de overheid zelf, over boze burgers, welwillende burgerinitiatieven, de angst in de ambtelijke torens, en de kansen op verbetering.

Waar en wanneer? Donderdag 20 februari 17.30 tot 19.00 uur – De Tussenruimte bij EMMA, Wijnhaven 88 Den Haag. 
Inloop vanaf 17:00, we sluiten het programma af met een borrel. 

Waarover? Een lezing en debat over ondermijning van de democratische rechtsorde door de overheid zelf, over boze burgers, welwillende burgerinitiatieven, de angst in de ambtelijke torens, en de kansen op verbetering.

Met Wie?

  • Minister van Staat Herman Tjeenk Willink. Tjeenk Willink was Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst, voorzitter van de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State en meermalen informateur.
  • Loes Mulder, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken.
  • Bas Mesters, gespreksleider, journalist en schrijver van de serie Wie is wij? in de Groene Amsterdammer. Bas is initiator/coördinator van de Tussenruimte en programmamaker van de debatserie Nieuwe Democratie.
  • Live column door Aukje van Roessel, politiek redacteur van de Groene Amsterdammer.

#5: Herman Tjeenk Willink over de verwaarloosde democratie zit vol! Aanmelden is niet meer mogelijk.