De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Hoogleraar Burgerschap Evelien Tonkens in gesprek met journalist Bas Mesters over spontane burgerinitiatieven. Tonkens deed jarenlang onderzoek naar burgerinitiatieven en de manier waarop de overheid daar mee om zou kunnen gaan. Wat zorgt er voor dat een burgerinitiatief succesvol is én blijft? En hoe voorkom je ongelijkheid?

Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer burgers die in buurten en wijken initiatieven nemen. Ze doen dat in de zorg voor elkaar, als het gaat om duurzaamheid, of om de buurt te verbinden en mooier te maken  Gemeenten en hogere overheden reageren soms juichend en dan weer terughoudend. Want wat betekent deze doe-democratie voor de gelijkheid van burgers? Wanneer verwordt het tot de hardste schreeuwer krijgt gelijk? Hoe lang houden de burgerinitiatieven stand? En welke factoren zijn daar bepalend in?

Refererend aan jaren onderzoek zal Prof. Dr Evelien Tonkens stilstaan bij wat burgerinitiatieven zijn, wat we er van mogen verwachten en wat misschien niet. Dichten ze de kloof tussen burger en bestuur? Stimuleren ze sociale samenhang en integratie? Zijn ze een antwoord op consumentisme en asociaal gedrag? En bovenal: Op welke manier verrijken en vernieuwen ze de democratie? Tonkens presenteert daarbij enkele richtlijnen die van invloed zijn op het succes van burgerinitiatieven. Ook zal ze stilstaan bij de noodzaak om in een doe-democratie het gelijkheidsprincipe niet uit het oog te verliezen.

Waar en wanneer? Dinsdag 26 november 17.30 tot 19.00 uur – De Tussenruimte bij EMMA, Wijnhaven 88 Den Haag. 
Inloop vanaf 17:00, we sluiten het programma af met een borrel. 

Waarover? Een lezing en debat over burgerinitiatieven. Waar hun kracht en waar hun zwakte ligt.

  • Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is een veelgevraagd adviseur voor nationale en lokale overheden. Ze publiceerde onder meer The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (2016).
  • Jan Smelik is oprichter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt en algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), een landelijk netwerk van bewonersinitiatieven. NLZVE is opgericht om burgerinitiatieven verder te helpen door het delen van kennis en ervaringen. Jan is opgeleid als basisarts en houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met advisering in de zorg. Ook is hij lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.
  • Jan ten Dam en Johan Joren, initiatiator en coördinator van burgerinitiatief Wijkatelier Lindenholt in Nijmegen. 
  • Bas Mesters, gespreksleider, oud-Italiëcorrespondent en schrijver van de serie Wie is wij? in de Groene Amsterdammer. Bas is initiator/coördinator van de Tussenruimte en medeprogrammamaker van de debatserie Nieuwe Democratie.
  • Live column door Aukje van Roessel, politiek redacteur van de Groene Amsterdammer.

Wil jij erbij zijn? Meld je aan!

Heb je problemen met aanmelden of een andere vraag? Klik dan hier, dan helpen we je graag verder.

Houd me op de hoogte van De Tussenruimte debatten en lezingen
Houd me op de hoogte over dit onderwerp (Bestuur en Governance)