Bestuur en Governance

Bestuur en Governance

Een Zweedse verzorgingsstaat tegen Amerikaanse belastingtarieven. Dat willen we in Nederland. Uitstekende publieke dienstverlening met oog voor de menselijke maat, maar dan wel kostenefficiënt. In het huidige tijdperk, waarin publieke dienstverlening op allerlei manieren onder druk staat, wordt daarbij al snel gedacht in termen van een technische oplossing. Het domein van de ratio, het werkveld van IT’ers, logische oplossingen en dito beleid. Maar de praktijk is weerbarstig. Inwoners, maar zeker ook overheden gedragen zich lang niet altijd rationeel.

Die weerbarstige praktijk heeft allerlei oorzaken. Zo werkt de politiek-bestuurlijke context van publieke organisaties lang niet altijd mee. Ook gooien historische ontwikkelingen met regelmaat roet in het eten. Er is nu eenmaal een manier waarop de dingen worden gedaan. Dat heeft een reden, én is niet zomaar te veranderen. Path-dependency, noemen we dat.

Laten we bovendien niet vergeten dat ondertussen de producten en diensten van overheden steeds complexer worden. En dat overheden steeds vaker werken in netwerken, wat de afhankelijkheid van andere personen en organisaties vergroot. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de inhoud van het openbaar bestuur niet overzichtelijker is geworden. Inhoud, governance en techniek zijn sterker verbonden dan ooit, wat maakt dat simpele – enkelvoudige – oplossingen niet bestaan.

Inhoud, governance en techniek zijn tegenwoordig sterker verbonden dan ooit, wat maakt dat simpele – enkelvoudige -  oplossingen niet bestaan.

Bij EMMA kennen we de complexiteit van publieke dienstverlening in al haar facetten. We organiseren samenwerking in de organisatie, binnen de keten en brengen we overheid en inwoners dichter bij elkaar. Hoe we dat doen, hangt af van het vraagstuk. Je vindt hier dan ook geen standaard aanpak, die is er immers niet. Wel nodigen we je uit om de casuïstiek op deze pagina te bekijken.

U bent hier

Thema experts

Ton Baetens

Jan Maessen

Projecten

Cliëntenraad UWV publiceert Online Jaarverslag 2015

Minder papier sneller geregeld. Op weg naar de digitale overheid

Communicatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Artikelen

De paradox van ambtenaren in de openbaarheid

‘Fantastisch dat we actief aan de slag gaan met social media! Maar één ding: zou jij daar...

Trump en Clinton Bij EMMA

Eerder deze maand werd bij EMMA de eerste U.S. Election Night georganiseerd. Experts en geïnteresseerden kwamen hier samen om de turbulente Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar onder de loep te nemen.

WTF? Trump verklaard via drie namen

Soms zit je er gewoon naast. In de meeste gevallen haal je dan je schouders op en ga je verder. Af en toe vloek je flink en zoek je een oplossing. Maar een heel enkele keer blijf je werkelijk verbijsterd achter.

10 jaar Maatschappelijke Dialoog: wat zijn de lessen?

Overheid en samenleving voeren nu zo’n tien jaar ‘maatschappelijke dialogen’ met elkaar. Vaak over controversiële onderwerpen als de toekomst van ons pensioen, ons onderwijs en onze energievoorziening. Wat leveren die dialogen op?

De stad van de toekomst

De komende decennia trekken steeds meer mensen naar de stad. Een veelgehoorde voorspelling is dat in 2050 70% van de mensen in de stad woont.

Agenda

di 11 december
15:00
Wijnhaven 88, Den Haag

Wie is wij? #3 - De angst in de (ambtelijke) torens

In De Tussenruimte: Als ambtenaar dien je de publieke zaak. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Bestuur en Governance niet.