Gemeenten wegwijs maken in de digitale ontwikkelingen

Gemeenten wegwijs maken in de digitale ontwikkelingen

De Omgevingswet, de Wet Generieke Digitale Infrastructuur, blockchain en robotisering: het zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen in de informatiesamenleving die op gemeenten af komen. Om gemeenten een overzicht te bieden van de ontwikkelingen die op ze af komen én ze daar een concreet handelingskader bij te bieden heeft EMMA het platform Digitale Agenda 2020 (DA2020) mede ontwikkeld.

Eén van de grootste uitdagingen rond de digitale transformatie is het ontsluiten van de juiste informatie. Kijk – ter illustratie – naar de hoeveelheid publieke organisaties waar gemeenten in dit verband mee in aanraking komen: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Logius, ICTU, de Digicommissaris, VNG, KING, DA2020, etc.. Al deze organisaties bieden gemeenten ondersteuning op delen van de Digitale Transformatie. Iedere organisatie ontwikkelt een deel van het instrumentarium dat gemeenten nodig hebben.

Gemeenten zien door de bomen het bos niet meer. Daarom ontsluit het platform DA2020 niet alleen de middelen die door de Digitale Agenda 2020 worden ontwikkeld, maar biedt het platform een overzicht van alle middelen die bijdragen aan de digitale transformatie bij gemeenten. Dus ook instrumenten die zijn ontwikkeld door andere overheden. De middelen zijn op het platform op verschillende manieren te doorzoeken: bijvoorbeeld op domein, doelstelling, fase of oorsprong.  Dit alles vanuit de gedachte dat gemeenten vooral zijn geïnteresseerd in de inhoud, niet in door wie deze inhoud is ontwikkeld.

De komende maanden wordt de inhoud op het platform steeds verder uitgebreid. Zo ontstaat een steeds completer beeld van de ontwikkelingen die op gemeenten af komen, en de instrumenten en handvatten die voor deze uitdagingen worden ontwikkeld.

Meer weten? Neem dan contact op met Jan Maessen, of kijk op www.DA2020.nl.

U bent hier

Thema experts

Jan Maessen

Effectieve overheid

Een echt effectieve overheid. Die munt uit in digitale, kostenefficiënte oplossingen. Maar excelleert net zo goed in het directe contact met burgers van vlees en bloed.
'Een van de grootste uitdagingen rond de digitale transformatie is het ontsluiten van de juiste informatie.'