Bij EMMA

di 18 april
15:00
Wijnhaven 88, Den Haag

Verontruste Burger II

Tom van Dijk behoeft eigenlijk geen introductie. Als directeur Beleidsonderzoek van Intomart/Gfk peilde hij jarenlang

U bent hier

BIJ EMMA is hetĀ podium voor debat en inspiratie van EMMA Experts in Media en Maatschappij.

Met dialogen, debattenĀ en expertmeetings.

Over maatschappelijke thema's die ons raken.

Om burger en bestuur met elkaar te verbinden.