Bij EMMA

di 12 september
19:30
Wijnhaven 88, Den Haag

Hare Excellentie - vrouwen en de politiek

In de afgelopen 60 jaar hebben 33 vrouwelijke ministers het regeringsbeleid medebepaald. De eerste, Marga

U bent hier

BIJ EMMA is hetĀ podium voor debat en inspiratie van EMMA Experts in Media en Maatschappij.

Met dialogen, debattenĀ en expertmeetings.

Over maatschappelijke thema's die ons raken.

Om burger en bestuur met elkaar te verbinden.