Artikelen

Gezinnen in de knel

Werkende ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het komt steeds meer voor en het brengt veel...

Radicalisering: De helft van de gemeenten doet niets

Vorige week bleek uit de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme door de Inspectie Veiligheid & Justitie dat ongeveer de helft van de gemeenten geen beleid heeft om radicalisering te signaleren en te voorkomen. Belangrijkste reden is dat radicalisering er niet zou voorkomen. De Inspectie vraagt zich echter af of deze gemeenten dit wel zo kunnen stellen, zeker wanneer de medewerkers daarvoor niet opgeleid zijn.

Geen tijd voor een goed gesprek

‘Laatst bezocht ik voor mijn vrijwilligerswerk als cliëntvertrouwenspersoon een mevrouw in een verpleegtehuis, die tijdens ons gesprek...

Vijftig tinten eenzaamheid

Eenzaamheid? Ik kon me er tot een paar jaar geleden niets bij voorstellen. Ik had altijd mensen...

Superbureaucrats, hippies & guerilla-tactics

Op zoek naar verdere wetenschappelijke onderbouwing voor oplossingen rond maatschappelijke vraagstukken, bezochten Ton Baetens, Jens van der...

Hoe slaag je als vrouw in de politiek?

In de afgelopen 60 jaar hebben 33 vrouwelijke ministers het beleid in Nederland medebepaald. Monique Leyenaar (Hoogleraar...

Door een supervarken weer vegetarisch eten?

Het is alweer even geleden sinds de Duurzaamheidschallenge is afgelopen. En inmiddels val ik weer in oude...

Leraren en schoolleiders gezocht!

Wat moet je als Nederlandse leerling in het primair en voortgezet onderwijs nu kennen en kunnen? In...

Signaleer risico's voor het 'explodeert'

Syriëgangers of juist terugkeerders. Clashes tussen groepen bewoners of bijna gewelddadige bejegening van bestuurders of ambtenaren. Als het ‘explodeert’, staan de kranten vol en wordt er actie geëist.

Schoffelen voor de buurt

Mijn partner heeft zich ook laten horen op Facebook. Niet om een klacht in te dienen - die waren er al genoeg met onbevredigende antwoorden - maar om de wethouder uit te nodigen voor een wandeling door de wijk.

BZK heeft meer schwung gekregen

Het kerndepartement van BZK werkt nu ruim een jaar als flexibele organisatie. Binnen directies zijn er alleen nog tijdelijke werkverbanden.

100 dagen in de Tweede Kamer

In de vroege ochtend van 27 juni verzamelden ruim 50 genodigden van maatschappelijke organisaties , overheden en het bedrijfsleven zich voor het ontbijt met nieuwe Kamerleden.

Inkijk in de wereld van schulden

Met de serie Schuldig werd een inkijkje gegeven in de wereld van de schulden. Via kleurrijke portretten van schuldenaren Ditte, Carmelita, Dennis, Ron en Ramona maar ook deurwaarder Ed en schuldhulpverlener Will kijkt de serie voorbij de ‘schuldvraag’.

De grootste uitdaging is jongeren bereiken

Jongeren hebben de toekomst. Maar dat kan aardig verstoord worden als er sprake is van (problematische) schulden. Daarbij blijken jongeren de weg naar hulpinstanties maar moeilijk te kunnen vinden. Grote vraag is daarom wat er zou moeten veranderen om tot een sluitende aanpak te komen.

Energietransitie: mag het ook morgen?

In 2050 willen we een maatschappij die volledig op duurzame energie draait en zoveel mogelijk CO2-neutraal is. Dat is een grote opgave. Hoe krijgen we onze samenleving (zo snel mogelijk) aan duurzame energie?

De kansen van flexibiliteit binnen de overheid

Een flexibele overheid, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar zo’n overheid bestaat wel degelijk. Het ministerie van BZK werkt sinds een jaar met een flex-concept.

Storytelling: hét verhaal van jouw organisatie of project

Iedereen doet het vrijwel iedere dag: het vertellen van een verhaal. Het is een anekdote bij de koffieautomaat, een jeugdherinnering die wordt opgehaald, of een goede film die wordt naverteld. Verhalen zijn een natuurlijke, krachtige manier waarop mensen communiceren.

5 lessen in de strijd tegen Brabantse drugscriminaliteit

In Brabant is er de laatste tijd werk van gemaakt om criminaliteitsfenomenen zichtbaar te maken. Dat geldt onder andere voor de georganiseerde drugscriminaliteit. Een typisch Brabants fenomeen is dat niet, maar er komen wel gelegenheidsfactoren in een unieke constellatie bij elkaar.

Energietransitie: het moet anders! Maar mag het ook vanaf morgen?

In 2050 willen we een maatschappij die volledig op duurzame energie draait en die zoveel mogelijk CO2 neutraal is. Dat is een grote opgave. En dat dat van ons allemaal wat vraagt, daar lijkt iedereen het over eens.

‘Frames met energie’: hoe moeten we communiceren over energietransitie?

In het onderzoek ‘Frames met energie’ zijn we, samen met de Hanze Hogeschool en Us Kooperaasje, op zoek gegaan naar manieren waarop we in alledaagse gesprekken kunnen aansluiten om het topic ‘duurzame energie’ beter bespreekbaar te maken.

U bent hier