Artikelen

E:M+MA zoekt: Een inhoudelijk redacteur / community manager (junior)

Op korte termijn zijn wij voor de uitbreiding van ons team op zoek naar een inhoudelijke junior redacteur / community manager.

De werkdruk paradox: onder grote werkdruk je leuke baan blijven beoefenen

'Hoe zit dat dan? Met plezier naar je werk gaan, maar toch lijden onder de werkdruk?'

Haagse knallers

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk. En dan met name de over vraag of burgers ook zelf vuurwerk moeten kunnen afsteken met Oud & Nieuw. Voorstanders vinden het gezellig en willen graag zelf vuurwerk kunnen afsteken. Tegenstanders hebben er hinder van en pleiten soms voor een algeheel verbod. EMMA deed onderzoek naar dit netelige terrein en kwam tot verrassende conclusies.

#MeToo: Hoe normaal is het om het over seksualiteit te hebben?

#MeToo is overal. Je kon er afgelopen weken niet omheen. Mensen delen massaal hun persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor- en tegenstanders van de discussie spreken zich uit. Anno 2017 is het spreken over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag nog altijd omgeven door een taboesfeer. Vaak komen er gevoelens van schaamte en schuld bij kijken.

Een bezoek aan de DDW door de ogen van Floor

De Dutch Design Week (DDW) is inmiddels zo’n begrip, dat ‘DDW’ geen introductie meer behoeft. Negen dagen lang opent Eindhoven zijn poorten voor zo’n 300.000 bezoekers. Op jacht naar tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten. Zo ook EMMA! Deels is EMMA aanwezig aan de hand van ‘eigen’ projecten, maar vooral ook om te delen, wat ons op de DDW raakt, inspireert of blij maakt.

‘Aanpak eenzaamheid komt vaak neer op aanleren sociale vaardigheden’

‘We moeten accepteren dat eenzaamheid erbij hoort.’ Dat zei Floor de Booijs , hoofdredacteur van Straatjournaal Haarlem , tijdens de expertmeeting over eenzaamheid die op 28 september bij EMMA werd gehouden. Hier waren acht experts bijeengekomen om met elkaar te praten over de lokale en landelijke aanpak van eenzaamheid. Floor schreef eerder voor de website van EMMA het blog Vijftig tinten eenzaamheid .

EMMA meets DDW

Op 21 oktober is het weer zo ver: dan is in Eindhoven iedere designer, innovator en nieuwsgierige te vinden. De Dutch Design Week (DDW) is inmiddels zo’n begrip, dat ‘DDW’ geen introductie meer behoeft. Negen dagen lang opent Eindhoven zijn poorten voor zo’n 300.000 bezoekers. Op jacht naar tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten. Zo ook EMMA!

Van schaamte naar kracht, verhalen over armoede

Even was ze stil. Ze leek te slikken. 'Wat ik net niet durfde te vertellen, is dat ik zelf ook opgegroeid ben in armoede.' Ze doelde op de vraag die ik even eerder aan een groep starters op de arbeidsmarkt stelde. Of ze mensen kenden, in armoede. Eén vinger ging er op. Een tweede aarzelend. Het is kenmerkend voor de armoede- en schuldenproblematiek. De schaamte die zweeft rond het tekort aan geld.

Sociaal Ondernemers. De Iphone onder de ondernemers?

Sociaal ondernemers. Ze lijken de iPhone onder de ondernemers geworden. Iedereen wil 'het' zijn, ervoor werken of er in ieder geval mee samenwerken. Ondernemers die behalve winst maken ook een bijdrage leveren aan de maatschappij passen ook wel erg goed bij de terugtrekkende overheid en participerende maatschappij. Maar wat is sociaal ondernemerschap nou precies? En doet de overheid hier eigenlijk iets mee?

‘Pechman’ Marco: in de steek gelaten door het systeem

In de goede jaren piloot en succesvolle ondernemer. Door pech op pech kreeg hij schulden en belandde hij op straat. In een artikel eind juni 2017 bestempelt NRC mensen zoals Marco als 'pechmannen'.

Hoe krijgen we meer vrouwen in de politiek?

Op dinsdag 12 september – een week voor Prinsjesdag – verzamelden zo’n veertigtal vrouwen zich bij EMMA om het te hebben over vrouwen in de politiek. Prof. Monique Leyenaar (Comparative Politics, Radboud Universiteit Nijmegen), Devika Partiman en Roelfien & Aleid gaven op geheel eigen wijze inzicht in hoe het ervoor staat met vrouwen in de politiek.

Creatief tegen eenzaamheid

Ouderen in één complex met baby's, peuters en kleuters. In Japan zijn er al tientallen van deze zogenoemde kinder-bejaardenhuizen. Een creatieve maatregel om de vereenzaming onder ouderen in dit meest vergrijsde land ter wereld tegen te gaan.

Gezinnen in de knel

Werkende ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het komt steeds meer voor en het brengt veel gezinnen in een sociaal isolement, weet Mary Klijnsma (74) uit ervaring. Zij werkt sinds 10 jaar voor de Voedselbank Delft, afdeling Pijnacker.

Radicalisering: De helft van de gemeenten doet niets

Vorige week bleek uit de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme door de Inspectie Veiligheid & Justitie dat ongeveer de helft van de gemeenten geen beleid heeft om radicalisering te signaleren en te voorkomen. Belangrijkste reden is dat radicalisering er niet zou voorkomen. De Inspectie vraagt zich echter af of deze gemeenten dit wel zo kunnen stellen, zeker wanneer de medewerkers daarvoor niet opgeleid zijn.

Geen tijd voor een goed gesprek

Laatst bezocht ik voor mijn vrijwilligerswerk als cliëntvertrouwenspersoon een mevrouw in een verpleegtehuis, die tijdens ons gesprek te horen kreeg dat ze op bed werd gebracht. Dat was rond 19.00 uur. We moesten daarom ons gesprek snel afronden.

Vijftig tinten eenzaamheid

Eenzaamheid? Ik kon me er tot een paar jaar geleden niets bij voorstellen. Ik had altijd mensen om me heen. Drie kinderen en een man thuis. Honderdvijftig collega's op de redactie. Het weekend gevuld met boodschappen, sport, borrels en familiebezoek. Heel af en toe was ik zomaar een uurtje alleen. Die stilte in huis, wát een luxe.

Superbureaucrats, hippies & guerilla-tactics

Op zoek naar verdere wetenschappelijke onderbouwing voor oplossingen rond maatschappelijke vraagstukken, bezochten Ton Baetens, Jens van der Weele en Jan Maessen het congres van de European Group of Public Administration (EGPA). In Milaan troffen we veel wetenschappers en een enkele ‘practioner’ . Een ontdekkingstocht in de academische biotoop.

Hoe slaag je als vrouw in de politiek?

In de afgelopen 60 jaar hebben 33 vrouwelijke ministers het beleid in Nederland medebepaald. Monique Leyenaar (Hoogleraar Vergelijkende Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen) deed onderzoek naar het levensverhaal en de bewogen carrière van deze vrouwelijke ministers.

Door een supervarken weer vegetarisch eten?

Het is alweer even geleden sinds de Duurzaamheidschallenge is afgelopen. En inmiddels val ik weer in oude gewoonten. Maar de nieuwe film Okja heeft me op andere gedachten gebracht.

Leraren en schoolleiders gezocht!

Wat moet je als Nederlandse leerling in het primair en voortgezet onderwijs nu kennen en kunnen? In een wereld die verandert, verandert het antwoord op die vragen mee. Daarom komt er een vernieuwd curriculum. Curriculum.nu roept leraren, schoolleiders en scholen op om hieraan mee te werken.

U bent hier